256 LeftBook Your Seat

Tim

Sedište LINK Examinations Institute

Goran Mitić, direktor

Goran Mitić rukovodi radom LINK Examinations Institut-a. Delokrug njegovog rada jeste:

  • da uspostavlja, održava i unapređuje partnerstva Instituta sa institucijama i organizacijama koje se bave poslovima međunarodne akreditacije i sertifikacije iz informacionih tehnologija, biznisa, internet poslovanja, stranih jezika i drugih srodnih oblasti;
  • da obavlja poslove planiranja, organizacije i kontrole procesa polaganja međunarodnih ispita;
  • da obavlja poslove organizacije, koordinacije i kontrole rada test centara;
  • da planira i organizuje aktivnosti istraživanja i razvoja iz domena međunarodne akreditacije i sertifikacije;
  • i da preporučuje razvoj nastavnih programa u skladu sa trendovima u oblasti profesionalnog i stručnog obrazovanja i u skladu sa aktuelnim kretanjima na tržištu međunarodnih programa i kvalifikacija.

Tokom višegodišnjeg rada na polju saradnje sa međunarodnim organizacijama obavljao je sledeće poslove: The Chartered Management Institute- Programme Director; The Institute of Commercial Management- Quality Assurance Manager; Human Resource Certification Institute- Programme Coordinator; The Chartered Institute of Marketing- Programme Coordinator; Cambridge Assessment International Education- Exam Officer; European Computer Driving Licence- Centre Coordinator; International Qualification Network- Centre Coordinator; Pearson English- Centre Coordinator.

Osnove studije iz oblasti menadžmenta i master studije iz oblasti finansijskog menadžmenta završio je na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu.

Selena Živanović, asistent

Delokrog rada Selene Živanović jeste:

  • rad na uspostavljanju novih i unapređenju postojećih partnerstava Instituta;
  • organizacija i realizacija polaganja međunarodnih ispita;
  • istraživanje i analiza tržišta iz delatnosti rada Instituta;
  • organizacija i realizacija procesa obaveštavanja i informisanja korisnika usluga Instituta;
  • i planiranje i realizacija marketinških i promotivnih aktivnosti Instituta.

Na polju saradnje sa međunarodnim organizacijama obavlja sledeće poslove: Cambridge Assessment International Education- Senior Invigilator; The Institute of Commercial Management- Exam Secretary; The Chartered Institute of Marketing- Administrative and Exam Assistant; International Qualification Network- Exam Coordinator, Pearson English- Exam Coordinator.

Osnove studije iz oblasti međunarodnih studija (modul evropske studije) i master studije iz oblasti međunarodne bezbednosti završila je na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.

Test centar: BEOGRAD

Željko Radnov

U okviru test centra u Beogradu, Željko Radnov je angažovan na poslovima Test Center Administratora za Pearson VUE, Certiport i PSI testing centre.

Osnove studije iz oblasti poslovne informatike i master studije iz oblasti informatike završio je na Fakultetu za informatiku i menadžment, Univerziteta Singidunum, u Beogradu.

 

Test centar: SARAJEVO

Damir Aladžuz

U okviru test centra u Sarajevu, Damir Aladžuz je angažovan na poslovima: Cambridge Assessment International Education- Exam Officer; The Institute of Commercial Management- Exam Secretary; European Computer Driving Licence- Centre Coordinator.

Pored toga, angažovan je i kao Test Center Administrator za PearsonVUE, Certiport i PSI testing centre.

Trenutno je na IV godini studija Ekonomije (department za Finansije i računovodsto), na PIM Univerzitetu, u Banja Luci. Takodje je na jednogodišnjem profesionalnom školovanju iz oblasti administracije mreža, na ITAcademy, u Sarajevu.

Tijana Pejičić

U okviru test centra u Sarajevu, Tijana Pejičić obavlja poslove: Cambridge Assessment International Education- Invigilator i The Institute of Commercial Management- Invigilator.

Pored toga, angažovana je i kao Proctor za PearsonVUE, Certiport i PSI testing centre.

Završila je jednogodišnje profesionalno školovanje na BusinessAcademy, u Sarajevu i stekla zvanje Sertifikovanog menadžera ljudskih resursa. Takođe poseduje Sertifikat BSG Fincons o uspešno završenom kursu računovodstva i vođenja poslovnih knjiga kao i Sertifikat BSG Fincons o uspešno završenom kursu vođenja poslovnih knjiga za obrtnike i samostalne delatnosti.

Test centar: BUKUREŠT i TEMIŠVAR

Kristian Vinu

U okviru test centra u Bukureštu i Temišvaru, Kristian Vinu je angažovan na poslovima: Cambridge Assessment International Education- Exam Officer; The Institute of Commercial Management- Quality Assurance Manager; International Qualification Network- Centre Coordinator.

Pored toga, angažovan je i kao Test Center Administrator za PearsonVUE, Certiport i PSI testing centre.

Studije iz oblasti finansija i bankarstva završio je na Fakultetu za Ekonomiju i biznis administraciju, u Temišvaru.

Alexandra Enache

U okviru test centra u Bukureštu, Alexandra Enache obavlja poslove: Cambridge Assessment International Education- Invigilator i The Institute of Commercial Management- Exam Secretary.

Studije iz oblasti Menadžmenta ljudskih resursa završila je na Fakultetu za sociologiju i socijalnu zaštitu, u Bukureštu.

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika