256 LeftBook Your Seat

Senior Professional in Human Resources (SPHR®)

Senior Professional in Human Resources (SPHR®)

SPHR (Senior Professional in Human Resources) je napredniji sertifikat od PHR® (Professional in Human Resources) sertifikata koji dodeljuje HR Certification Institute i garantuje veću stručnost u bavljenju ljudskim odnosima.

 

Koje ćete oblasti savladati kada steknete ovaj sertifikat?

SPHR sertifikat demonstrira vaše visoko poznavanje strateškog i političkog aspekta u upravljanju ljudskim resursima koji su posebno zastupljeni u SAD.

SPHR sertifikat namenjen je HR menadžerima koji imaju široku sliku gledanja i koji uvek prvenstvo daju planiranju, onima koji žele široko znanje u svakoj kadrovskoj disciplini, ali i onima koji poznaju sve prilike koje ne nastaju samo u okviru HR sektora.

 

Uslovi koje treba da ispunite pre konkurisanja

Da biste postali sertifikovani menadžer ljudskih resursa (Senior Professional in Human Resources) i stekli ovaj sertifikat, morate da:

  • imate četiri godine radnog iskustva u upravljanju ljudskim resursima i posedujete najmanje master diplomu;
  • imate pet godina radnog iskustva u upravljanju ljudskim resursima i posedujete diplomu visoke stručne spreme;
  • imate sedam godina radnog iskustva u upravljanju ljudskim resursima i posedujete diplomu srednje stručne spreme.

 

Kako da se pripremite za SPHR®?

Pripreme za dobijanje SPHR® sertifikata se odvijaju samostalno, a materijale u kojima kandidati mogu pronaći literaturu koja je potrebna za njegovu pripremu možete pronaći ovde.

Detaljnije o SPHR® sertifikatu možete pogledati na ovom linku.

 

Kako i kada se polaže ispit?

Termine za polaganje SPHR® ispita na LINK Examinations Institute možete pogledati ovde.

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika