256 LeftBook Your Seat

Professional in Human Resources (PHR®) sertifikat

Professional in Human Resources (PHR®) sertifikat

Međunarodno priznati PHR (Professional in Human Resources) sertifikat potvrdiće vašu stručnost u oblasti ljudskih resursa, pomoći će vam da dođete do plaćenijeg posla i napretka u karijeri, ali će vam doneti i zvanje priznato u mnogim zemljama sveta.

 

Koje ćete oblasti savladati kada steknete ovaj sertifikat?

PHR (Professional in Human Resources) sertifikat, koji dodeljuje HR Certification Institute, obuhvata poznavanje tehničkih i operativnih apsekata ljudskih resursa, uključujući i američki pravni okvir i regulacije. 

Namenjen je onima koji su se već bavili HR-om i imaju taktičku/logističku orijentaciju, koji imaju dobre odnose sa drugim sektorima i koji su fokusirani isključivo na taj sektor pre negoli na celu organizaciju. Njime će biti ispitani odnosi koje zaposleni imaju u kompaniji, ali i eksterni odnosi sa zaposlenima u drugim kompanijama sa kojima organizacije sarađuju.

 

Uslovi koje treba da ispunite pre konkurisanja

Da biste postali sertifikovani menadžer ljudskih resursa (Professional in Human Resources) i stekli ovaj sertifikat, morate da:

  • imate jednu godinu radnog iskustva u upravljanju ljudskim resursima i posedujete najmanje master diplomu;
  • imate dve godine radnog iskustva u upravljanju ljudskim resursima i posedujete diplomu visoke stručne spreme;
  • imate četiri godine radnog iskustva u upravljanju ljudskim resursima i posedujete diplomu srednje stručne spreme.

 

Kako da se pripremite za PHR®?

Pripreme za dobijanje PHR® sertifikata odvijaju se samostalno, a materijale u kojima se nalazi literatura koja je potrebna za njegovu pripremu možete pronaći ovde.

Detaljnije o PHR® sertifikatu možete pogledati na ovom linku.

 

Kako i kada se polaže ispit?

Termine za polaganje PHR® ispita na LINK Examinations Institute možete dobiti putem imejl-adrese: office@leinstitute.org.

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika