Professional in Human Resources (PHR®) sertifikat

Professional in Human Resources (PHR®) sertifikat

Međunarodno priznati PHR (Professional in Human Resources) sertifikat potvrdiće vašu stručnost u oblasti ljudskih resursa, pomoći će vam da dođete do plaćenijeg posla i napretka u karijeri, ali će vam doneti i zvanje priznato u mnogim zemljama sveta.

 

Koje oblasti ćete savladati kada steknete ovaj sertifikat?

PHR (Professional in Human Resources) sertifikat koji dodeljuje HR Certification Institute obuhvata poznavanje tehničkih i operativnih apsekata ljudskih resursa, uključujući i američki pravni okvir i regulacije. 

Namenjen je onima koji su se već bavili HR-om i imaju taktičku/logističku orijentaciju, koji imaju dobre odnose sa drugim sektorima i koji su fokusirani isključivo na taj sektor, pre nego na celu organizaciju. Na njemu će biti ispitani odnosi koje zaposleni imaju u kompaniji, ali i ekterni odnosi sa zaposlenima u drugim kompanijama sa kojima organizacije sarađuju.

 

Uslovi koje treba da ispunite pre konkurisanja

Da biste postali sertifikovani menadžer ljudskih resursa (Professional in Human Resources) i stekli ovaj sertifikat morate da:

  • imate jednu godinu radnog iskustva u upravljanju ljudskim resursima i posedujete najmanje master diplomu
  • imate dve godine radnog iskustva u upravljanju ljudskim resursima i posedujete diplomu visoke stručne spreme
  • imate četiri godine radnog iskustva u upravljanju ljudskim resursima i posedujete diplomu srednje stručne spreme

 

Kako da se pripremite za PHR®?

Pripreme za dobijanje PHR® sertifikata se odvijaju samostalno, a materijale u kojima kandidati mogu pronaći literaturu koja je potrebna za njegovu pripremu možete pronaći ovde.

Detaljnije o PHR® sertifikatu možete pogledati na ovom linku.

 

Kako i kada se polaže ispit?

Termine za polaganje PHR® ispita na LINK Examinations Institute možete dobiti putem mejla office@leinstitute.org.

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika