256 LeftBook Your Seat

CompTIA A+ sertifikat

CompTIA A+ sertifikat

CompTIA logo LEI sertifikatiComputing Technology Industry Association (CompTIA) je neprofitna organizacija koja se bavi izdavanjem profesionalnih sertifikata za informacione tehnologije. To je internacionalni neutralni sertifikat priznat od strane najvećih hardver i softver proizvođača, distributera i prodavaca. Ova asocijacija izdaje sertifikate u preko 120 zemalja sveta, dok godišnje objavljuje preko 50 studija koje prate najnovije trendove i promene u ovoj dinamičnoj grani industrije.

CompTIA A+ sertifikacija potvrđuje posedovanje najnovijih znanja potrebnih za PC tehničare (u hardverskom smislu). 

Šta se dobija sticanjem CompTIA A+ sertifikacije?

CompTIA A+ osigurava da pravi ljudi poseduju prave IT veštine. CompTIA A+ sertifikat potvrđuje sposobnost sertifikovanog IT tehničara da obavlja operacije kao što su instalacija, konfiguracija, preventivno održavanje i bazično umrežavanje modernih PC računara.

Dok su mnoge osnovne veštine univerzalne, postoje dodatna znanja i veštine potrebne da se podrže procesi modernog poslovanja, a sa CompTIA A+ sertifikacijom dobijate i njih.

Sertifakt pokriva osnove IT pismenosti, terminologije i koncepta industrije informativnih tehnologija. Ispit za dobijanje ovog sertifikata takođe pokriva domene kao što su bezbednost, sigurnost, komunikacija i profesionalizam.

Kako se priprema za CompTIA A+ sertifikaciju?

Pripreme za dobijanje CompTIA A+ sertifikata odvijaju se samostalno, a sve materijale koji su potrebni za njegovu pripremu možete pronaći ovde.

Takođe, na ovom linku možete pronaći prethodne testove koji vam mogu koristiti u pripremi.

Kada se polažu ispiti?

Termine za polaganje CompTIA A+ sertifikata na LINK Examinations Institute možete dobiti putem imejl-adrese: office@leinstitute.org.

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika