256 LeftBook Your Seat

Certified Financial Technician (CFTe) sertifikat

Certified Financial Technician (CFTe) sertifikat

Certified Financial Technician je priznati sertifikat iz oblasti tehničke analize berzi i finansijskih tržišta, a izdaje ga institucija The International Federation of Technical Analysts – IFTA, koja ima tradiciju dužu od 30 godina u poslovima međunarodne edukacije i sertifikacije tehničkih analitičara.

Koje ćete oblasti savladati kada steknete ovaj sertifikat?

CFTe sertifikat predstavlja dokaz o znanju i veštinama iz oblasti analize finansijskih instrumenata i poznavanje osnovne i izvedene hartije od vrednosti i podrazumeva da kandidati umeju da primene napredne koncepte i analitičke alate kao osnov za donošenje investicionih odluka.

Ovaj sertifikat namenjen je onima koji žele da izgrade karijeru analitičara u kompanijama koje se bave investicijama i finansijskim posredovanjem i ne zavisi od prethodnog stepena obrazovanja i profesionalnog iskustva (za njega može da polaže ko god želi). Međutim, svaki kandidat, u skladu sa uslovima International Federation of Technical Analyst, mora biti član IFTA udruženja.

Kako se polaže ispit i kako da se pripremite za njega?

Polaganje za CFTe sertifikat je online, traje 2 sata i 30 minuta i vrši se na engleskom jeziku, zbog čega je vladanje ovim jezikom neophodno, a kandidati se za njega pripremaju samostalno ili u okviru pripreme koju organizuje ispitni centar.

Kada se polaže ispit?

Termine za polaganje ICFTe ispita na LINK Examinations Institute možete dobiti putem imejl-adrese: office@leinstitute.org.

 

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika