Certified Financial Techician (CFTe) sertifikat

Certified Financial Techician (CFTe) sertifikat

Certified Financial Technician je priznati sertifikat iz oblasti tehničke analize berzi i finansijskih tržišta koji  izdaje institucija The International Federation of Technical Analysts - IFTA koja ima tradiciju dužu od 30 godina u poslovima međunarodne edukacije i sertifikacije tehničkih analitičara.

Koje oblasti ćete savladati kada steknete ovaj sertifikat?

CFTe sertifikat predstavlja dokaz o znanju i veštinama iz oblasti analize finansijskih instrumenata i poznavanje osnovne i izvedene hartije od vrednosti, i podrazumeva da kandidati umeju da se koristeći različite alate za predviđanje i procenu trendova na finansijskom tržištu.

Ovaj sertifikat namenjen je onima koji žele da izgrade karijeru analitičara u kompanijama koja se bave investicijama i finansijskim posredovanjem i ne zavisi od prethodnog stepena obrazovanja i profesionalno iskustvo (za njega može da polaže ko god želi). Međutim, svaki kandidat u skladu sa uslovima International Federation of Technical Analyst mora biti član IFTA udruženja.

Kako se polaže ispit i kako da se pripremite za njega?

Polaganje za CFTe sertifikat je online, u traje 2 sata i 30 minuta i vrši se na engleskom jeziku, zbog čega je vladanje ovim jezikom neophodno, a kandidati se za njega pripremaju samostalno ili u okviru pripreme koju organizuje ispitni centar.

Kada se polaže ispit?

Termine za polaganje ICFTe ispita na LINK Examinations Institute možete dobiti putem mejla office@leinstitute.org.

 

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika