Cambridge International A&AS level Economics

Cambridge International A&AS level Economics

Sticanjem stručnog sertifikata Cambridge International A&AS level Economics, osetićete i ugled jednog od najstarijih univerziteta širom sveta i moći  da naplatite vaše nove veštine. Pored toga ovaj Cambridge sertifikat priznat je u univerzitetima, koledžima, organizacijama i udruženjima širom sveta.

 

Koje oblasti ćete savladati kada steknete ovaj sertifikat?

Economics sertifikat je namenjen svima koji žele da dokažu i unaprede svoje kompetencije iz ekonomije i onima koji žele da razumeju ekonomska pitanja, prave evaluaciju ekonomskih informacija, donose prave odluke, organizuju i prezentuju ideje na pravi način.

Ovaj međunarodni sertifikat će vam pružiti razumevanje osnova ekonomije i pomoći da razumete kako funkcionišu relacije između privrednih subjekata.

Economics program obuhvata niz osnovnih ekonomskih ideja, uključujući uvod u kreiranje sistema za kreiranje cena na tržištu, kao i pojam inflacije i uticaja vlade u ovoj oblasti.

Kada steknete ovaj sertifikat imaćete znanje iz teorije firma, pada tržišta, makroekonomske teorije i politike i ekonomskog rasta i razvoja.

Nivoi Cambridge International A&AS level Economics sertifikata:

  • Cambridge International Advanced Subsidiary (AS) Economics - sastoji se iz 2 ispita
  • Cambridge International Advanced Level (A Level) Economics - sastoji se iz 4 ispita

 

Detaljnije o Cambridge International A&AS level Economics sertifikatu možete pogledati ovde.

 

Kako se polaže ispit i kako da se pripremite za njega?

Pripreme za dobijanje Cambridge International A&AS level Economics sertifikata se odvijaju samostalno, a sve materijale u kojima kandidati mogu pronaći literaturu koja je potrebna za njegovu pripremu možete pronaći ovde.

Takođe, na ovom linku možete pronaći prethodne testove koji vam mogu koristiti u pripremi.

 

Kada se polaže ispit?

Termine za polaganje Cambridge International A&AS level Business ispita na LINK Examinations Institute možete dobiti putem mejla office@leinstitute.org.

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika