Cambridge International A&AS level Business

Cambridge International A&AS level Business

Cambridge International A&AS level Business sertifikat pored stručnih zvanja doneće vam i priznat autoritet u zemljama širom sveta, ali će vam otvoriti i vrata uspešnih kompanija koje nude odlično plaćene poslove.

 

Koje oblasti ćete savladati kada steknete ovaj sertifikat?

Cambridge Buiness sertifikat obuhvata poznavanje ekonomije, ekologije, etike, poslovnih prilika, pravnih, društvenih i tehnoloških pitanja i namenjen je svima koji žele da obogate svoje znanje iz biznisa i menadžmenta.

Business sertifikat unapređuje kritičko razumevanje organizacije i pruža mogućnost upoznavanja menadžmenta u različitim tipovima kompanija i pomaže u boljem razumevanju liderstva, organizacije, motivacije i procesa donošenja odluka.

Ovim međunarodno priznatim sertifikatom pruža vam se mogućnost da razumete osnovne procese unutar organizacije, kao i relaciju između organizacije i dinamično uređene okoline, ali i da steknete širok spektar znanja iz marketinga, menadžmenta projekata, operacionog i strategijskog menadžmenta i osnova finansija.

Nivoi Cambridge International A&AS level Business sertifikata:

  • Cambridge International Advanced Subsidiary (AS) Business - sastoji se iz 2 ispita
  • Cambridge International Advanced Level (A Level) Business - sastoji se iz 3 ispit

 

Detaljnije o Cambridge International A&AS level Business sertifikatu možete pogledati ovde.

 

Kako da se pripremite za polaganje?

Pripreme za dobijanje Cambridge International A&AS level Business sertifikata se odvijaju samostalno, a sve materijale u kojima kandidati mogu pronaći literaturu koja je potrebna za njegovu pripremu možete pronaći ovde.

Takođe, na ovom linku možete pronaći prethodne testove koji vam mogu koristiti u pripremi.

 

Kako i kada se polaže ispit?

Termine za polaganje Cambridge International A&AS level Business ispita na LINK Examinations Institute možete dobiti putem mejla office@leinstitute.org.

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika