256 LeftBook Your Seat

Cambridge English: Proficiency

Napredno znanje engleskog jezika

Cambridge English: Proficiency

Predstavlja poslednji i najviši nivo znanja jezika

Opis ispita:

 • Strani jezik: Engleski
 • Struktura ispita: Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking
 • Cena: 240€
 • Trajanje polaganja ispita: 4 sata
 • Način polaganja ispita: na papiru, na računaru
 • Lokacija: Masarikova 5, Palata Beograd

Prijavi se

Cambridge-Assessment-EnglishCambridge English je jedinstveni pristup podučavanju, učenju i ocenjivanju engleskog jezika. Kombinuje iskustvo i stručnost organizacije Cambridge Assessment English i kompanije Cambridge University Press. Ca Proficiency, poznata kao Cambridge English: Proficienci (CPE), jedna je od naših kvalifikacija za Cambridge English. To je najviša kvalifikacija - dokaz da ste veoma kompetentni govornik engleskog jezika.

Priprema i polaganje ovog ispita znači da imate nivo engleskog koji je potreban za studiranje ili rad u visokom profesionalnom ili akademskom okruženju, na primer na postdiplomskom ili doktorskom programu.

Ovaj sertifikat je logični korak nakon C1 Advanced

Koje oblasti ćete savladati kada steknete ovaj sertifikat?

Ovo je dokaz najviši nivoa znanja engleskog jezika i idealna kvalifikacija. Kvalifikacija pokazuje da ste savladali engleski jezik na najvišem nivou. To dokazuje da možete komunicirati sa tečnošću i sofisticiranošću visoko kompetentnog engleskog govornika.

Uz kvalifikaciju C2 Proficiency možete:

 • studirati zahtevne predmete na najvišem nivou, uključujući postdiplomske i doktorske programe.
 • Pregovarati efikasno na nivou višeg menadžmenta u međunarodnim poslovnim okruženjima.
 • Razgovarati o složenim, teškim ili osetljivim pitanjima.

Kvalifikacije Cambridge English priznaju i veruju im hiljade vodećih obrazovnih ustanova, poslodavaca i državnih organa širom sveta. One su znak izuzetnosti i otvaraju vrata uzbudljivim mogućnostima visokog obrazovanja i zaposlenja.

Kako da polažete ispit i kako da se pripremite za njega?

Polaganje za sertifikat se vrši u prostorijama LEInstitute na adresi Masarikova 5, Palata Beograd.

Ispit se sastoji iz 4 komponente:

 • Reading and Use of English,
 • Writing,
 • Listening,
 • Speaking.

Ispit traje 4 sata i može se polagati na računaru ili klasično na papiru.

Pripreme za dobijanje C2 Proficiency sertifikata se odvijaju samostalno, a sve materijale koji su potrebni za njegovu pripremu kandidati mogu pronaći ovde, gde možete pronaći i “sample test” koji vam može koristiti u postupku pripreme polaganja ispita. Ovi testovi služe kandidatima kako bi uvideli kakva ih pitanja očekuju na samom testu i kako bi se temeljno pripremili za ispt koji ih očekue

Kada polažete ispit?

LEInstitute organizuje polaganje Cambridge Assessment English više puta godišnje. Period prijave kao i termine za polaganje ispita u aktuelnom ispitnom roku možete pogledati ovde.

Kako da se prijavite za ispit?

Kandidati zainteresovani za polaganje ispita prijavljuju se popunjavanjem online formulara ili putem mejla office@leinstitute.org. Prilikom prijave neophodno je izvršiti uplatu naknade za prijavu ispita. Nakon prijema ispitne prijave, kandidatima se putem mejla prosleđuju instrukcije za plaćanje.

Rezultati polaganja ispita i sertifikati

Rezultati polaganja ispita se objavljuju 4-6 nedelja nakon održanog ispita. O ispitnim rezultatima kandidati se obaveštavaju putem mejla.

3-5 nedelja nakon objavljivanja rezultata izdaju se sertifikati. Na sertifikatu se navode ostvareni rezultati kandidata za svaku od pojedinih veština poznavanja engleskog jezika odnosno za svaku komponentu ispita, kao i ostvareni ukupani rezultat na ispitu. Kandidat takođe dobija ocenu u odnosu na Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) skalu.

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika