256 LeftBook Your Seat

Diploma (single subject) in Strategic Management

Diploma (single subject) in Strategic Management

The Institute of Commercial Management (ICM) je vodeća obrazovna organizacija iz Velike Britanije za stručnu i profesionalnu sertifikaciju iz oblasti biznisa, administracije, finansija, prava i informaciono-komunikacionih tehnologija. ICM programi kvalifikacija su međunarodno priznati, a regulisani su po principima i standardima zvanične Kancelarije za kvalifikacije Velike Britanije (Ofqual).

ICMje osnovan 1979 godine i  trenutno okuplja 220 obrazovnih centara u 130 zemalja širom sveta. Više informacija o The Institute of Commercial Management možete saznati na sledećoj adresi.

Koje oblasti ćete savladati kada steknete ovaj sertifikat?

Diploma (single subject) in Strategic Management pokazuje da student ima sposobnosti da se uključi u brojne zadatke strateškog upravljanja kompanijom. Sa ovom diplomom pokazujete da razumete, umete da analizirate i donosite strateške odluke o problemima sa kojima se savremene kompanije suočavaju.  Sa ovim sertifikatom pokazujete da ste savladali sledeće oblasti

  • Prirode strategijskog menadžmenta;
  • Strategija u akciji i poslovne misije;
  • Analiza i izbor strategija;
  • Implementacije strategija i problemi upravljanja;
  • Presek, evaluacija i kontrola strategija;
  • Unutrašnja i spoljašnja kontrola.

 

Kako se polaže ispit i kako da se pripremite za njega?

Ispit za sertifikat Diploma (single subject) in Strategic Management se polaže u našem ispitnom centru na papiru. Ispit ne postoji u onlajn formi i ne može se polagati preko računara. Trajanje ispita je tri sata, a pitanja su otvorenog, esejskog tipa. Potrebno je da kandidat ostvari 40% uspešnosti testa kako bi dobio prelaznu ocenu.

Materijale za pripremu ispita dobijate registracijom na ICM studentski portal nakon izvršene prijave za ispit.

Na navedenom linku možete videti kako izgleda primer testa i načine bodovanja.

Kada se polaže ispit?

Ispitni rokovi se održavaju četiri puta godišnje, u martu, junu, septembru i decembru. Prijavni rok se raspisuje tri meseca ranije. Za informacije o tačnim terminima ispita možete se obratiti na imejl office@leinstitute.org.

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika