256 LeftBook Your Seat

SAT

SAT

SAT je prijemni test koji koristi većina koledža i univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama. Test se polaže na računaru u prostorijama ovlašćenog SAT test centra.

Cilj SAT-a je da se proceni spremnost srednjoškolaca za fakultet i da se fakultetima pruži ista tačka poređenja za sve kandidate, bez obzira da li su u pitanju studenti iz Sjedinjenih Država ili strani državljani. Dobri rezultati na SAT testu Vam garantuju veći izbor fakulteta, kao i stipendiju za njihovo pohađanje.

SAT test je podeljen u dve sekcije: Čitanje i pisanje (SAT Reading and Writing) i Matematika (SAT Math). Svaka od sekcija je dodatno podeljena u dva modula.
Rezultati SAT testiranja se boduju na skali od 1600 poena. Prosečan SAT rezultat je 1068 poena, sa izvesnim varijacijama iz godine u godinu, ali ono što se za Vas računa kao dobar rezultat zavisiće od toga na koji fakultet/koledž želite da se prijavite.

Kako izgleda testiranje?

 • Između 7:45 i 8:00 časova test centar je otvoren za prijem kandidata. Nakon isteka ovog vremena, kandidatima neće biti dozvoljen ulaz.
 • Na ulazu u prostoriju za testiranje, dežurni na testu će izvršiti proceduru prijave kandidata i dodeliće mu mesto za sedenje.
 • Nakon što zauzme svoje mesto, kandidat se prijavljuje na Wi-Fi mrežu test centra i otvara „Bluebook“ aplikaciju za testiranje, koja će kandidata voditi kroz uputstva.
 • SAT testiranje počinje između 8:15 i 8:45 časova.
 • SAT test je podeljen u dve sekcije: Čitanje i pisanje i Matematika. Svaka od sekcija je dodatno podeljena u dva modula.
 • Dežurni na testu će dodeliti kandidatima početni kod. Nakon unosa početnog koda, testiranje počinje a „Bluebook“ aplikacija će pratiti vreme za svaki modul pojedinačno.
 • Dežurnom na testu je dozvoljeno da odgovara samo na proceduralna pitanja, ne i na pitanja o testu odnosno sadržaju testa.
 • Kandidatu je dozvoljeno da se u okviru modula kreće kroz pitanja i pregleda svoje odgovore dok vreme predviđeno za modul ne istekne.
 • Jednom kada kandidat pređe na drugi modul, ne može se vratiti na prethodni.
 • Kada se test završi, odgovori se šalju automatski.
 • Ukoliko vaši odgovori nisu prihvaćeni iz bilo kog razloga, ne brinite. Vaši odgovori će biti sačuvani na vašem uređaju i imaćete vremena da ih ponovo pošaljete.

Detaljnije informacije o tome šta kandidati mogu da očekuju na SAT testiranju možete pogledati ovde.

Aplikacija za digitalno testiranje

Aplikacija za digitalno testiranje, Bluebook™, je prilagođena aplikacija za SAT koja se koristi za administriranje testa. Ova aplikacija sadrži mnogo funkcija koje će kandidatima biti od koristi, uključujući pregled testa, pomoću kojega ćete moći da se upoznate sa ključnim aspektima aplikacije pre testiranja. Adresa za preuzimanje aplikacije i instalaciju instrukcija nalazi se ovde.

Uređaji za SAT testiranje

Za SAT testiranje kandidati mogu koristiti širok spektar uređaja, uključujući sopstveni laptop (Windows ili MacOS), iPad, Windows tablet ili Chromebook test centra. Ukoliko se kandidat odluči za korišćenje svog uređaja, neophodno je da pre termina za testiranje preuzme na svoj uređaj “Bluebook” aplikaciju. Zatim, 1–5 dana pre zakazanog testa, potrebno je da kandidat izvrši podešavanje aplikacije na svom uređaju. Aplikacija će potvrditi da Vaš uređaj ispunjava sve uslove, zatim će preuzeti test i generisati Vaš “Admission Ticket”

Uređaj kandidata takođe mora biti u mogućnosti da se poveže na Wi-Fi mrežu i da bude dovoljno napunjen, kako bi ostao u funkciji minimum 3 sata. Preporuka test centra jeste da kandidati ponesu i napajanje, uz ogradu da ne možemo da garantujemo pristup utičnici svakom kandidatu. Kandidatima je takođe dozvoljeno da ponesu tastaturu i miš za svoj uređaj, ukoliko je Vaš uređaj tablet. Sve ostale aplikacije i programi moraju biti zatvoreni tokom dana testiranja. Kandidatima nije dozvoljeno da koriste više uređaja za testiranje.

Koliko traje test?

Sekcije Čitanje i pisanje i Matematika ukupno traju 2 sata, dok je između sekcija predviđena pauza u trajanju od 10 minuta. Testiranje ukupno traje 3 sata, ali kandidati mogu da očekuju da se zadrže malo duže od toga u test centru, zbog pauze i administrativnih procedura.

Kako se prijavljujete za SAT testiranje?

Na ovoj adresi je neophodno da kreirate CollegeBoard nalog. Nakon toga je potrebno da na listi zemalja odaberete “Serbia” i test centar pod nazivom “Savremena International School”. Testiranja se održavaju 6 puta godišnje: u martu, maju, junu, avgustu, oktobru i decembru. O tačnim terminima možete saznati zahtevom na adresu: office@leinstitute.org.

LINK Examinations Institute

Partneri
Sertifikati
Biznis sertifikati
Ispitni centri

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika