256 LeftBook Your Seat

SAT

SAT

SAT je prijemni ispit koji koristi većina koledža i univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama. Ispit se sastoji od većine pitanja na zaokruživanje i radi se na papiru u ispitnom centru.

Cilj SAT-a je da se proceni spremnost srednjoškolaca za fakultet i da se fakultetima pruži ista tačka poređenja za sve kandidate, bez obzira da li su studenti američki ili strani državljani. Dobri rezultati na SAT testu Vam garantuju veći izbor fakulteta, kao i stipendija za njihovo pohađanje.

SAT je podeljen u dva odeljka: čitanje i pisanje zasnovano na dokazima (SAT Reading, SAT Writing and Language) i matematiku (SAT- Math). U svakom odeljku možete dobiti od 200 do 800 poena. Prosečan SAT rezultat je 1068, sa izvesnim varijacijama iz godine u godinu, ali ono što se za Vas računa kao dobar rezultat zavisiće od toga na koji fakultet/koledž želite da se prijavite. Takođe, postoji i dodatni deo u vidu eseja koji je opcioni.

Kako izgleda test?

SAT Reading - Ovo je prvi deo testa koji traje 65 minuta i sadrži 52 pitanja na zaokruživanje. Tekstovi na ovom testu obuhvataju teme iz američke i svetske književnosti, istorije, društvenih i prirodnih nauka. Pitanja će od Vas zahtevati da identifikujete glavnu ideju ili određeni detalj, dolazite do dokaza i zaključujete, razumevate vokabular u kontekstu, kao i da prepoznate stil autora. Takođe, tekstovi sadrže i grafikone koji će zahtevati da interpretirate podatke prikazane u njima.

SAT Writing and Language - Ovaj test traje 35 minuta i sastoji se od četiri dela sa po 11 pitanja na zaokruživanje. Ova četiri dela su podeljena na četiri teme: karijera, društvene nauke, umetnost i prirodne nauke. Interpunkcija, izbor reči, struktura i organizacija rečenica će sadržati veliki broj grešaka. Pitanja na zaokruživanje će Vas uputiti na različite delove pasusa i pitati da li i kako svaku komponentu treba popraviti.

SAT Math - Ova komponenta se sastoji od tri dela: algebre, uvoda u naprednu matematiku i rešavanje problema i analizu podataka. Test se sastoji od pitanja na zaokruživanje, ali i od pitanja na popunjavanje. Algebra je najveći dao testa i obuhvata rešavanje jednačina ili predstavljanje problema iz realnog sveta na koje treba da smislite jednačinu kako biste ih rešili. Uvod u naprednu matematiku će od Vas zahtevati da razumete jednačine na dubljem i kompleksnijem nivou. Prešavanje problema i analiza podataka čine zadatke sa problemima koji zahtevaju da koristite svoje matematičke veštine za rešavanje problema iz stvarnog sveta, kao i da ispitujete konkretme statističke podatke, a ne apstraktne, teorijske ideje.

SAT Essay - Ova komponenta nije obavezna, i zahteva od Vas da pišete esej kao odgovor na pročitani tekst. Očekuje se da student pokaže da ima dobre veštine pisanje i da ume kritički da razmišlja. Esej treba da sadrži tezu koju je potrebno logički i ubedljivo prikazati.

Koliko traje test?

Test traje 4 sata sa esejskim delom, odnosno 3 sata bez esejskog dela. Učenici mogu da očekuju da se zadrže duže od toga u ispitnom centru, zbog pauza i administrativnih procedura.

Kako se prijavljujete za SAT test?

Na ovoj adresi je neophodno da kreirate CollegeBoard nalog. Nakon toga je potrebno da na listi zemalja odaberete “Serbia” i test centar pod nazivom “Savremena International School”. Ispiti se održavaju 5 puta godišnje: u martu, maju, avgustu, oktobru i decembru. O tačnim terminima možete saznati zahtevom na adresu: office@leinstitute.org.

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika