256 LeftBook Your Seat

Diploma (single subject) in Sales and Sales Management

Diploma (single subject) in Sales and Sales Management

The Institute of Commercial Management (ICM) je vodeća obrazovna organizacija iz Velike Britanije za stručnu i profesionalnu sertifikaciju iz oblasti biznisa, administracije, finansija, prava i informaciono-komunikacionih tehnologija. ICM programi kvalifikacija su međunarodno priznati, a regulisani su po principima i standardima zvanične Kancelarije za kvalifikacije Velike Britanije (Ofqual).

ICM je osnovan 1979 godine i  trenutno okuplja 220 obrazovnih centara u 130 zemalja širom sveta. Više informacija o The Institute of Commercial Management možete saznati na sledećoj adresi.

 

Koje oblasti ćete savladati kada steknete ovaj sertifikat?

Diploma (single subject) in Sales and Sales Management nudi znanja potrebna za izgradnju prodajnog tima, koordinacije prodajnih operacija i postavljanja strategija koje omogućavaju kompaniji da redovno ispunjava i premašuje svoje prodajne ciljeve. Ova diploma će vam pomoći da razumete kako se vodi proces prodaje vaše kompanije, tako da možete bolje komunicirati sa svojim timom, izgraditi čvršću vezu sa svojim menadžmentom i poboljšati sopstveni uspeh u prodaji. Sa ovim sertifikatom pokazujete da ste savladali sledeće oblasti:

  • Razvoj i uloga prodaje u marketingu;
  • Strategije prodaje;
  • Ponašanje potrošača; 
  • Tehnike I veštine prodaje;
  • Internet i IT u prodaji i prodajnom menadžmentu;
  • Prodajno okruženje;
  • Upravljanje prodajom;
  • Kontrola prodaje

 

Kako se polaže ispit i kako da se pripremite za njega?

Ispit za sertifikat Diploma (single subject) in Sales and Sales Management se polaže u našem ispitnom centru na papiru. Ispit ne postoji u onlajn formi i ne može se polagati preko računara. Trajanje ispita je tri sata, a pitanja su otvorenog, esejskog tipa. Potrebno je da kandidat ostvari 40% uspešnosti testa kako bi dobio prelaznu ocenu.

Materijale za pripremu ispita dobijate registracijom na ICM studentski portal nakon izvršene prijave za ispit.

Na navedenom linku možete videti kako izgleda primer testa i načine bodovanja

 

Kada se polaže ispit?

Ispitni rokovi se održavaju četiri puta godišnje, u martu, junu, septembru i decembru. Prijavni rok se raspisuje tri meseca ranije. Za informacije o tačnim terminima ispita možete se obratiti na imejl office@leinstitute.org.

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika