256 LeftBook Your Seat

Level 3 Certificate in Principles and Practice of Management

Level 3 Certificate in Principles and Practice of Management

London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) je više od jednog veka prestižni, međunarodno priznat ispitni odbor sa više od 5.000 registrovanih LCCI centara u preko 120 zemalja širom sveta, a LINK Examinations Institute s ponosom nosi titutlu LCCI Approved Examination Centre.

LCCI pruža mogućnost ljudima da poboljšaju komercijalno i stručno sekundarno obrazovanje, uporedo sa unapređenjem znanja stranih jezika. LCCI sertifikati kandidatima donose prednost prilikom prijema u institucije višeg obrazovanja i profesionalna udruženja, kali im pomažu i u dolasku do lakšeg zapošljavanja u kompanijama. Sertifikati su dostupni na različitim nivoima, a Level 3 Certificate in Principles and Practice of Management sertifikat namenjen je onima koji se bave menadžmentom.

 

Koje oblasti ćete savladati kada steknete ovaj sertifikat?

Level 3 Certificate in Principles and Practice of Management sertifikat namenjen je studentima menadžmenta i srodnih oblasti, ali i onima koji se već bave ovim profesijama.

Kada steknete ovaj sertifikat naučićete, između ostalog i, kako funkcioniše upravljanje razvojem preduzeća, na koji način funkcionišu organizacije i kako se komunicira u ovom okruženju.

 

Kako se polaže ispit i kako da se pripremite za njega?

Ispit traje 3 sata i sastoji se od 4 pitanja u formi memoranduma, izveštaja, beleški i ponuđenih odgovora. Više o načinu polaganja Level 3 Certificate in Principles and Practice of Management ispita »

Materijale za pripremu ispita i probne testove možete pronaći ovde.

 

Kada se polaže ispit?

Termine za polaganje ispita za Level 3 Certificate in Principles and Practice of Management sertifikat na LINK Examinations Institute možete pogledati ovde.

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika