256 LeftBook Your Seat

International Certificate in Corporate Finance (ICCF)

International Certificate in Corporate Finance (ICCF)

First Finance Institute, sertifikaciono odeljenje u okviru First Finance Groupa, institucija je koja iza sebe ima 20 godina dugu tradiciju u edukaciji i sertifikaciji finansijskih profesionalaca širom sveta, a ICCF je profesionalni međunarodni sertifikat iz oblasti korporativnih finansija koji potvrđuje da njegov nosilac ima temeljno znanje i kompetencije iz ove oblasti.

 

Koje ćete oblasti savladati kada steknete ovaj sertifikat?

ICCF sertifikat namenjen je studentima čiji program uključuje poznavanje finansija, kao i zaposlenima koji žele da izgrade ili poboljšaju karijeru u investicionim bankama, računovodstvenim agencijama, konsultantskim firmama i drugim finansijskim institucijama, bez obzira na stepen obrazovanja i prethodno profesionalno iskustvo.

Kada steknete ovaj sertifikat, između ostalog, savladaćete korporativne finansijske strategije i strukturu, cenu kapitala i dividendnu politiku, saznaćete prave načine za donošenje investicionih odluka i odlučivanje u uslovima rizika, naučićete kako se vrše finansijsko planiranje, analiza i kontrola i kako se upravlja i finansira obrtnim sredstvima.

 

Kako se polaže ispit i kako da se pripremite za njega?

Ispit za polaganje ICCF sertifikata se polaže online, traje 2 sata, sastoji se od 120 pitanja i može se polagati na engleskom ili francuskom jeziku.

Priprema za sticanje ovog sertifikata sastoji se od 3 kursa na kojima kandidati moraju da prisustvuju, a koji uključuju i studije slučaja – kursa finansijske analize, korporativne procene i ulaganja i odluka o investicijama i finansiranju, a za pripremu ovog ispita iz First Finance Institute prognoziraju da je potrebno 5 meseci.

Uslovi za sticanje ICCF sertifikata su:

  • aktivno učešće na sva 3 kursa;
  • minimalan učinak od 50% na sve 3 studije slučaja;
  • minimalan učinak od 60% na završnom ispitu.

Finalna ocena predstavlja spoj ocene studije slučaja i završnog ispita, i to ocena studije slučaja (30%), ocena završnog ispita (70%).

 

Kada se polaže ispit?

Termine za polaganje ispita za ICCF sertifikat na LINK Examinations Institute možete dobiti putem imejl-adrese: office@leinstitute.org.

 

 

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika