256 LeftBook Your Seat

Diploma (single subject) in Public Relations

Diploma (single subject) in Public Relations

The Institute of Commercial Management (ICM) je vodeća obrazovna organizacija iz Velike Britanije za stručnu i profesionalnu sertifikaciju iz oblasti biznisa, administracije, finansija, prava i informaciono-komunikacionih tehnologija. ICM programi kvalifikacija su međunarodno priznati, a regulisani su po principima i standardima zvanične Kancelarije za kvalifikacije Velike Britanije (Ofqual).

ICM je osnovan 1979 godine i  trenutno okuplja 220 obrazovnih centara u 130 zemalja širom sveta. Više informacija o The Institute of Commercial Management možete saznati na sledećoj adresi.

Koje oblasti ćete savladati kada steknete ovaj sertifikat?

Sa Diploma (single subject) in Public Relations steći ćete temeljno razumevanje funkcije i prakse spoljne i interne komunikacije u svakoj organizaciji. Bićete sposobni da analizirate kako poslovna zajednica i društvo komuniciraju, kao i ulogu odnosa s javnošću u ovom procesu. Diploma garantuje studentima veštine planiranja i sporovođenja stategija, kao i čvrste osnove u teoriji i praksi odnosa sa javvnošću. Ovim sertifikatom obuhvaćene su oblasti:

  • Teorije javnog komuniciranja;
  • Menadžment I organizacija odnosa sa javnošču;
  • Medijski kontekts savremenih odnosa sa javnošću i novinarstva;
  • Osnosi sa javnošću I demokratija;
  • Međunarodni odnosi sa javnošču;
  • Publika i korporativni imidž;
  • Etika i profesionalizam; 
  • Odnosi sa javnošču između kompanija;
  • Umetnost, zabava i odnosi sa javnošću sa poznatim ličnostima;
  • Budućnost odnosa sa javnošču

 

Kako se polaže ispit i kako da se pripremite za njega?

Ispit za sertifikat Diploma (single subject) in Public Relations se polaže u našem ispitnom centru na papiru. Ispit ne postoji u onlajn formi i ne može se polagati preko računara. Trajanje ispita je tri sata, a pitanja su otvorenog, esejskog tipa. Potrebno je da kandidat ostvari 40% uspešnosti testa kako bi dobio prelaznu ocenu.

Materijale za pripremu ispita dobijate registracijom na ICM studentski portal nakon izvršene prijave za ispit.

Na navedenom linku možete videti kako izgleda primer testa i način bodovanja.

 

Kada se polaže ispit?

Ispitni rokovi se održavaju četiri puta godišnje, u martu, junu, septembru i decembru. Prijavni rok se raspisuje tri meseca ranije. Za informacije o tačnim terminima ispita možete se obratiti na imejl office@leinstitute.org.

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika