256 LeftBook Your Seat

Diploma (single subject) in International Business Environment

Diploma (single subject) in International Business Environment

The Institute of Commercial Management (ICM) je vodeća obrazovna organizacija iz Velike Britanije za stručnu i profesionalnu sertifikaciju iz oblasti biznisa, administracije, finansija, prava i informaciono-komunikacionih tehnologija. ICM programi kvalifikacija su međunarodno priznati, a regulisani su po principima i standardima zvanične Kancelarije za kvalifikacije Velike Britanije (Ofqual).

ICM je osnovan 1979 godine i  trenutno okuplja 220 obrazovnih centara u 130 zemalja širom sveta. Više informacija o The Institute of Commercial Management možete saznati na sledećoj adresi.

Koje oblasti ćete savladati kada steknete ovaj sertifikat?

Diploma (single subject) in International Business Environment pruža uvod u prirodu I razvoj međunarodnog biznis okuženja. Studenti razvijaju sposobnosti da razumeju situacije i izazove koje globalizacija ekonomije donosi pojedinačnim preduzećima. Sa ovom diplomom pokazujete da razumete koncepte održivosti poslovanja na različitim nivoima, kao I da umete da identifikujete trendove u međunarodnom poslovnom okruženju.  Sa ovim sertifikatom pokazujete da ste savladali sledeće oblasti:

  • Upravljanje izazovima u  rastu i razvoju biznisa;
  • Posledice i pristupi kod poslovnog preokreta;
  • Spajanje i akvizicije;
  • Pristupi I posledice ulaska I povlačenja sa tržišta;
  • Nacionalna i transnacionalna preduzeća;
  • Poslovno ponašanje I praksa iz nacionalne i međunarodne perspektive.

Kako se polaže ispit i kako da se pripremite za njega?

Ispit za sertifikat Diploma (single subject) in Strategic Management se polaže u našem ispitnom centru na papiru. Ispit ne postoji u onlajn formi i ne može se polagati preko računara. Trajanje ispita je tri sata, a pitanja su otvorenog, esejskog tipa. Potrebno je da kandidat ostvari 40% uspešnosti testa kako bi dobio prelaznu ocenu.

Materijale za pripremu ispita dobijate registracijom na ICM studentski portal nakon izvršene prijave za ispit.

Na navedenom linku možete videti kako izgleda primer testa i načine bodovanja.

Kada se polaže ispit?

Ispitni rokovi se održavaju četiri puta godišnje, u martu, junu, septembru i decembru. Prijavni rok se raspisuje tri meseca ranije. Za informacije o tačnim terminima ispita možete se obratiti na imejl office@leinstitute.org.

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika