256 LeftBook Your Seat

Diploma (single subject) in Human Resource Management

Diploma (single subject) in Human Resource Management

The Institute of Commercial Management (ICM) je vodeća obrazovna organizacija iz Velike Britanije za stručnu i profesionalnu sertifikaciju iz oblasti biznisa, administracije, finansija, prava i informaciono-komunikacionih tehnologija. ICM programi kvalifikacija su međunarodno priznati, a regulisani su po principima i standardima zvanične Kancelarije za kvalifikacije Velike Britanije (Ofqual).

ICM je osnovan 1979 godine i  trenutno okuplja 220 obrazovnih centara u 130 zemalja širom sveta. Više informacija o The Institute of Commercial Management možete saznati na sledećoj adresi.

 

Koje oblasti ćete savladati kada steknete ovaj sertifikat?

Diploma (single subject) in Human Resource Management  je neophodna budućim profesionalacima koji žele da steknu znanja  o tome kako da dovedu zaposlene do ostvarenja njihovog punog potencijala i poboljšaju njihov učinak. Znanja i veštine obuhvaćeni ovom diplomom će pripremiti studente da doprinesu ostvarenju ciljeva kompanije kroz efikasnu regrutaciju talenata. Sa ovim sertifikatom pokazujete da ste savladali sledeće oblasti:

  • Rad, organizacija i dizajn posla;
  • Planiranje resursa i radne snage;
  • Regrutacija I selekcija;
  • Upravljanje talentima;
  • Proces i praksa učenja i razvoja;
  • Strateške veštine ljudskih resursa.

 

Kako se polaže ispit i kako da se pripremite za njega?

Ispit za sertifikat Diploma (single subject) in Human Resource Management se polaže u našem ispitnom centru na papiru. Ispit ne postoji u onlajn formi i ne može se polagati preko računara. Trajanje ispita je tri sata, a pitanja su otvorenog, esejskog tipa. Potrebno je da kandidat ostvari 40% uspešnosti testa kako bi dobio prelaznu ocenu.

Materijale za pripremu ispita dobijate registracijom na ICM studentski portal nakon izvršene prijave za ispit.

Na navedenom linku možete videti kako izgleda primer testa i načine bodovanja.

 

Kada se polaže ispit?

Ispitni rokovi se održavaju četiri puta godišnje, u martu, junu, septembru i decembru. Prijavni rok se raspisuje tri meseca ranije. Za informacije o tačnim terminima ispita možete se obratiti na imejl office@leinstitute.org.

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika