256 LeftBook Your Seat

Diploma (single subject) in Business Management and Administration

Diploma (single subject) in Business Management and Administration

The Institute of Commercial Management (ICM) je vodeća obrazovna organizacija iz Velike Britanije za stručnu i profesionalnu sertifikaciju iz oblasti biznisa, administracije, finansija, prava i informaciono-komunikacionih tehnologija. ICM programi kvalifikacija su međunarodno priznati, a regulisani su po principima i standardima zvanične Kancelarije za kvalifikacije Velike Britanije (Ofqual).

ICM je osnovan 1979 godine i  trenutno okuplja 220 obrazovnih centara u 130 zemalja širom sveta. Više informacija o The Institute of Commercial Management možete saznati na sledećoj adresi.

Koje ćete oblasti savladati kada steknete ovaj sertifikat?

Menadžment biznisa i administracije predstavlja kako u teorijskom tako I u praktičnom smislu najvažniji koncept u savremenom poslovanju. Ova kvalifikacija Vam omogućava da se sa lakoćom uključite u praktični I profesionalni angažman zato što pokriva ključne oblasti znanja iz biznisa i administracije. Sa ovim sertifikatom savladaćete i razumeti:

  • Ogranizaciju poslovne administracije;
  • Strukturno uređenje poslovnih preduzeca;
  • Karakteristike poslovnih organizacija;
  • Vrste poslovanja;
  • Funkcije u okviru poslovnih organizacija;
  • Funkcije istraživanja i razvoja;
  • Marketinške funkcije i istraživanja tržišta;
  • Uloge i funkcije administrativnog službenika.

Kako se polaže ispit i kako da se pripremite za njega?

Ispit za sertifikat Diploma (single subject) in Business Management and Administration se polaže u našem ispitnom centru na papiru. Ispit ne postoji u onlajn formi i ne može se polagati preko računara. Trajanje ispita je tri sata, a pitanja su otvorenog, esejskog tipa. Potrebno je da kandidat ostvari 40% uspešnosti testa kako bi dobio prelaznu ocenu.

Materijale za pripremu ispita dobijate registracijom na ICM studentski portal nakon izvršene prijave za ispit.

Na navedenom linku možete videti kako izgleda primer testa i način bodovanja.

Kada se polaže ispit?

Ispitni rokovi se održavaju četiri puta godišnje, u martu, junu, septembru i decembru. Prijavni rok se raspisuje tri meseca ranije. Za informacije o tačnim terminima ispita možete se obratiti na imejl office@leinstitute.org.

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika