256 LeftBook Your Seat

Diploma (single subject) in Advertising

Diploma (single subject) in Advertising

The Institute of Commercial Management (ICM) je vodeća obrazovna organizacija iz Velike Britanije za stručnu i profesionalnu sertifikaciju iz oblasti biznisa, administracije, finansija, prava i informaciono-komunikacionih tehnologija. ICM programi kvalifikacija su međunarodno priznati, a regulisani su po principima i standardima zvanične Kancelarije za kvalifikacije Velike Britanije (Ofqual).

ICM je osnovan 1979 godine i  trenutno okuplja 220 obrazovnih centara u 130 zemalja širom sveta. Više informacija o The Institute of Commercial Management možete saznati na sledećoj adresi.

 

Koje oblasti ćete savladati kada steknete ovaj sertifikat?

Diploma (single subject) in Advertising je namenjena svima koji žele da rade u kreativnoj industriji i razumeju ulogu oglašavanja i marketinga u poslovanju i savremenom društvu. Ova diploma pokazuje da imate veštine da primenite strategije i tehnike oglašavanja na različitim nivoima, kao i da uhvatite korak sa dinamičnim razvojem marketinga i novih oblika komunikacija u poslovnom okruženju.  Sa ovim sertifikatom pokazujete da ste savladali sledeće oblasti:

  • Teorije, koncepti i okviri oglašavanja;
  • Strategije, planiranje i pozicioniranje oglašavanja;
  • Uloga oglašavanja u komuniciranju brenda;
  • Industrija oglašavanja;
  • Tradicionalni mediji;
  • Digitalni mediji;
  • Merenje efikasnosti i efektivnosti oglašavanja

 

Kako se polaže ispit i kako da se pripremite za njega?

Ispit za sertifikat Diploma (single subject) in Advertising  se polaže u našem ispitnom centru na papiru. Ispit ne postoji u onlajn formi i ne može se polagati preko računara. Trajanje ispita je tri sata, a pitanja su otvorenog, esejskog tipa. Potrebno je da kandidat ostvari 40% uspešnosti testa kako bi dobio prelaznu ocenu.

Materijale za pripremu ispita dobijate registracijom na ICM studentski portal nakon izvršene prijave za ispit.

Na navedenom linku možete videti kako izgleda primer testa i načine bodovanja.

 

Kada se polaže ispit?

Ispitni rokovi se održavaju četiri puta godišnje, u martu, junu, septembru i decembru. Prijavni rok se raspisuje tri meseca ranije. Za informacije o tačnim terminima ispita možete se obratiti na imejl office@leinstitute.org.

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika