256 LeftBook Your Seat

Diploma (single subject) in Accounting

Diploma (single subject) in Accounting

The Institute of Commercial Management (ICM) je vodeća obrazovna organizacija iz Velike Britanije za stručnu i profesionalnu sertifikaciju iz oblasti biznisa, administracije, finansija, prava i informaciono-komunikacionih tehnologija. ICM programi kvalifikacija su međunarodno priznati, a regulisani su po principima i standardima zvanične Kancelarije za kvalifikacije Velike Britanije (Ofqual).

ICMje osnovan 1979 godine i  trenutno okuplja 220 obrazovnih centara u 130 zemalja širom sveta. Više informacija o The Institute of Commercial Management možete saznati na sledećoj adresi.

 

Koje oblasti ćete savladati kada steknete ovaj sertifikat?

Diploma (single subject) in Accounting pokazuje da imate znanje i veštine potrebne za karijeru u računovodstvu.  Ova diploma naglašava analitičke veštine budućih računovođa i priprema ih za izazove i scenarije sa kojima će se susresti na radnom mestu. Sa ovim sertifikatom pokazujete da ste savladali sledeće oblasti:

  • Uloge i funkcije računovođe I računovodstvenih agencija;
  • Spnabdevanje informacijama za kontrolu upravljanja;
  • Izrada finansijskih izveštaja;
  • Korišćenje računovodstvenih informacija.

 

Kako se polaže ispit i kako da se pripremite za njega?

Ispit za sertifikat Diploma (single subject) in Accounting se polaže u našem ispitnom centru na papiru. Ispit ne postoji u onlajn formi i ne može se polagati preko računara. Trajanje ispita je tri sata, a pitanja su otvorenog, esejskog tipa. Potrebno je da kandidat ostvari 40% uspešnosti testa kako bi dobio prelaznu ocenu.

Materijale za pripremu ispita dobijate registracijom na ICM studentski portal nakon izvršene prijave za ispit.

Na navedenom linku možete videti kako izgleda primer testa i načine bodovanja.

 

Kada se polaže ispit?

Ispitni rokovi se održavaju četiri puta godišnje, u martu, junu, septembru i decembru. Prijavni rok se raspisuje tri meseca ranije. Za informacije o tačnim terminima ispita možete se obratiti na imejl office@leinstitute.org.

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika