256 LeftBook Your Seat

Cambridge English: Key

Osnovno znanje engleskog jezika

Cambridge English: Key (KET)

Za one koji počinju da uče engleski jezik

Opis ispita:

  • Strani jezik: Engleski
  • Cena: 140€
  • Trajanje polaganja: 2 sata
  • Način polaganja ispita: na papiru, na računaru
  • Lokacija: Masarikova 5, Palata Beograd

Prijavi se

Cambridge-Assessment-EnglishA2 Key, nekada Cambridge English: A2 Key (KET), sertifikat pomoći će da steknete osnovna znanja kako biste mogli da nastavite i učite za ispite višeg nivoa kao što su B1 Preliminary and B2 First.

A2 Key će prdstavljati dokaz vaše sposobnosti da koristite engleski za komunikaciju i sporazumevanje u jednostavnim situacijama.

Ovaj sertifikat je logični korak između A1 i B1 Preliminary .

Koje oblasti ćete savladati kada steknete ovaj sertifikat?

Uz A2 Key imate mogućnost da koriste osnovne fraze i izraze. Takođe, moćićete da čitate jednostavne rečenice. Isto tako, ćete moći da se predstavite i odgovorite na osnovna pitanja o sebi. Inetrakcija na engleskom je na ovom nivo osnovna.

Kako se polaže ispit i kako da se pripremite za njega?

Polaganje za sertifikat se vrši u prostorijama LEInstitute na adresi Masarikova 5, Palata Beograd. Ispit se sastoji iz 4 komponente: Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking. Ispit traje 2 sata i može se polagati na računaru ili klasično na papiru.

Pripreme za dobijanje A2 Key sertifikata se odvijaju samostalno, a sve materijale koji su potrebni za njegovu pripremu kandidati mogu pronaći ovde.

Stuktura ispita

Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking

Kada se polaže ispit?

Termine za polaganje ispita za A2 Key sertifikat na LINK Examinations Institute možete dobiti putem mejla office@leinstitute.org.

LEInstitute organizuje polaganje Cambridge Assessment English više puta godišnje. Period prijave kao i termine za polaganje ispita u aktuelnom ispitnom roku možete pogledati ovde.

Način prijave ispita

Kandidati zainteresovani za polaganje ispita prijavljuju se popunjavanjem online formulara ili putem mejla office@leinstitute.org. Prilikom prijave neophodno je izvršiti uplatu naknade za prijavu ispita. Nakon prijema ispitne prijave, kandidatima se putem mejla prosleđuju instrukcije za plaćanje.

Rezultati polaganja ispita i sertifikati

Rezultati polaganja ispita se objavljuju 4-6 nedelja nakon održanog ispita. O ispitnim rezultatima kandidati se obaveštavaju putem mejla.

3-5 nedelja nakon objavljivanja rezultata izdaju se sertifikati. Na sertifikatu se navode ostvareni rezultati kandidata za svaku od pojedinih veština poznavanja engleskog jezika odnosno za svaku komponentu ispita, kao i ostvareni ukupani rezultat na ispitu. Kandidat takođe dobija ocenu u odnosu na Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) skalu.

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika