256 LeftBook Your Seat

Cambridge English: Key for School

Osnovno znanje engleskog jezika

Cambridge English: Key for School

Za buduće eksperte uzrasta od 15+ godina

Opis ispita:

 • Strani jezik: Engleski
 • Struktura ispita: Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking
 • Cena: 140€
 • Trajanje polaganja ispita: 2 sata
 • Način polaganja ispita: na papiru, na računaru
 • Lokacija: Masarikova 5, Palata Beograd

Prijavi se

Cambridge-Assessment-EnglishCambridge English je jedinstveni pristup podučavanju, učenju i ocenjivanju engleskog jezika. Kombinuje iskustvo i stručnost organizacije Cambridge Assessment English i kompanije Cambridge University Press. A2 Key for School, nekada poznat kao Kembridž engleski: Key for School (KET for School), je jedna od naših kvalifikacija za Cambridge English. To je ispit za učenike školskog uzrasta koji će im pomoći da se pripreme za kvalifikacije na engleskom jeziku višeg nivoa.

Ispit daje studentima samopouzdanje da nastave studije za ispite iz engleskog jezika, kao što su B1 Preliminary for Schools.

Koje oblasti ćete savladati kada steknete ovaj sertifikat?

Kvalifikacija A2 Key for School pokazuje da učenik može da koristi engleski jezik za komunikaciju u jednostavnim situacijama. To je logičan sledeći korak nakon što našeg Kembridž kvalifikacija koji je  namenjene mladim učenicima i dobro mesto za stariju decu da počnu da uče engleski.

Kvalifikacija A2 Key for School vam omogućava:

 • razumevanje i korišćenje osnovnih fraza i izraza
 • razumevanje jednostavnog pisanog engleskog
 • da se predstavite i odgovorite na osnovna pitanja o sebi
 • interakciju sa govornicima engleskog jezika na osnovnom nivou.

Kvalifikacije Cambridge English priznaju i veruju im hiljade vodećih obrazovnih ustanova, poslodavaca i državnih organa širom sveta. One su znak izuzetnosti i otvaraju vrata uzbudljivim mogućnostima visokog obrazovanja i zaposlenja.

Kako da polažete ispit i kako da se pripremite za njega?

Polaganje za sertifikat se vrši u prostorijama LEInstitute na adresi Masarikova 5, Palata Beograd.

Ispit se sastoji iz 4 komponente:

 • Reading and Use of English,
 • Writing,
 • Listening,
 • Speaking.

Ispit traje 2 sata i može se polagati na računaru ili klasično na papiru.

Pripreme za dobijanje A2 Key for School  sertifikata se odvijaju samostalno, a sve materijale koji su potrebni za njegovu pripremu kandidati mogu pronaći ovde, gde možete pronaći i “sample test” koji vam može koristiti u postupku pripreme polaganja ispita.

Ovi testovi služe kandidatima kako bi uvideli kakva ih pitanja očekuju na samom testu i kako bi se temeljno pripremili za ispt koji ih očekue

Kada polažete ispit?

LEInstitute organizuje polaganje Cambridge Assessment English više puta godišnje. Period prijave kao i termine za polaganje ispita u aktuelnom ispitnom roku možete pogledati ovde.

Kako da se prijavite za ispit?

Kandidati zainteresovani za polaganje ispita prijavljuju se popunjavanjem online formulara ili putem mejla office@leinstitute.org. Prilikom prijave neophodno je izvršiti uplatu naknade za prijavu ispita. Nakon prijema ispitne prijave, kandidatima se putem mejla prosleđuju instrukcije za plaćanje.

Rezultati polaganja ispita i sertifikati

Rezultati polaganja ispita se objavljuju 4-6 nedelja nakon održanog ispita. O ispitnim rezultatima kandidati se obaveštavaju putem mejla.

3-5 nedelja nakon objavljivanja rezultata izdaju se sertifikati. Na sertifikatu se navode ostvareni rezultati kandidata za svaku od pojedinih veština poznavanja engleskog jezika odnosno za svaku komponentu ispita, kao i ostvareni ukupani rezultat na ispitu. Kandidat takođe dobija ocenu u odnosu na Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) skalu.

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika