256 LeftBook Your Seat

Cambridge English: First

Srednji nivo znanja engleskog jezika

Cambridge English: First

Engleski jezik se može koristiti u svakodnevnoj konverzaciji

Opis ispita:

 • Strani jezik: Engleski
 • Struktura ispita: Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking
 • Cena: 205€
 • Trajanje polaganja ispita: 3 sata i 30 minuta
 • Način polaganja ispita: na papiru, na računaru
 • Lokacija: Masarikova 5, Palata Beograd

Prijavi se

Cambridge-Assessment-EnglishCambridge English je jedinstveni pristup podučavanju, učenju i ocenjivanju engleskog jezika. Kombinuje iskustvo i stručnost organizacije Cambridge Assessment English i kompanije Cambridge University Press. B2 First, nekada poznata kao Cambridge English: First (FCE), je jedna od naših kvalifikacija za Cambridge English. To je naš najpopularniji ispit, prihvaćen od strane hiljada kompanija i obrazovnih institucija širom sveta.

Logičan korak na putu učenja jezika između B1 Preliminary and C1 Advanced.

Koje oblasti ćete savladati kada steknete ovaj sertifikat?

Kvalifikacija dokazuje da imate jezičke sposobnosti da živite i radite samostalno u zemlji koja govori engleski ili da studirate na kursevima na engleskom jeziku.

Kvalifikacija B2 First vam omogućava:

 • efikasnu komuniciju licem u lice, izražavanje mišljenja i iznošenje argumenata
 • praćenje vesti
 • jasno i detljno pisanje na engleskom jeziku, izražavanje mišljenja i objašnjenje prednosti i nedostatka različitih gledišta
 • pisanje pisma, izvještaja, priča i mnogih drugih vrsta tekstova.

Kvalifikacije Cambridge English priznaju i veruju im hiljade vodećih obrazovnih ustanova, poslodavaca i državnih organa širom sveta. One su znak izuzetnosti i otvaraju vrata uzbudljivim mogućnostima visokog obrazovanja i zaposlenja.

Kako da polažete ispit i kako da se pripremite za njega?

Polaganje za sertifikat se vrši u prostorijama LEInstitute na adresi Masarikova 5, Palata Beograd.

Ispit se sastoji iz 4 komponente:

 • Reading and Use of English,
 • Writing,
 • Listening,
 • Speaking.

Ispit traje 3 sata i 30 minuta i može se polagati na računaru ili klasično na papiru.

Pripreme za dobijanje B2 First sertifikata se odvijaju samostalno, a sve materijale koji su potrebni za njegovu pripremu kandidati mogu pronaći ovde, gde možete pronaći i “sample test” koji vam može koristiti u postupku pripreme polaganja ispita.

Ovi testovi služe kandidatima kako bi uvideli kakva ih pitanja očekuju na samom testu i kako bi se temeljno pripremili za ispt koji ih očekue

Kada polažete ispit?

LEInstitute organizuje polaganje Cambridge Assessment English više puta godišnje. Period prijave kao i termine za polaganje ispita u aktuelnom ispitnom roku možete pogledati ovde.

Kako da se prijavite za ispit?

Kandidati zainteresovani za polaganje ispita prijavljuju se popunjavanjem online formulara ili putem mejla office@leinstitute.org. Prilikom prijave neophodno je izvršiti uplatu naknade za prijavu ispita. Nakon prijema ispitne prijave, kandidatima se putem mejla prosleđuju instrukcije za plaćanje.

Rezultati polaganja ispita i sertifikati

Rezultati polaganja ispita se objavljuju 4-6 nedelja nakon održanog ispita. O ispitnim rezultatima kandidati se obaveštavaju putem mejla.

3-5 nedelja nakon objavljivanja rezultata izdaju se sertifikati. Na sertifikatu se navode ostvareni rezultati kandidata za svaku od pojedinih veština poznavanja engleskog jezika odnosno za svaku komponentu ispita, kao i ostvareni ukupani rezultat na ispitu. Kandidat takođe dobija ocenu u odnosu na Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) skalu.

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika