256 LeftBook Your Seat

Cambridge English: Advanced Priprema

Priprema - Napredni nivo znanja engleskog jezika

Cambridge English: Besplatan test za pripremu (Advanced C1)

Test koji se radi na papiru


Test koji se radi na računaru

  • Pogledajte ovaj vodič pre nego što počnete.
  • Proverite svoje odgovore u toku testa. Kada se test završi, nećete moći da ih proverite.

Odgovori:

Ne postoje odgovori za pisanje eseja, ali postoje odgovarajući jednostavni odgovori i komentari ispitivača na relevantnim stranicama C1 Advanced handbook.

 

 

 

testracunar


Vežbajte

Besplatne online aktivnosti za čitanje, pisanje, slušanje, gramatiku, izgovor i fond reči.

Potražite besplatne aktivnosti


Pisanje - kontrolna lista C1

Koristite ovu  listu kako biste poboljšali pisanje eseja iz engleskog.

kontrolnalista


Informacije za kandidate

Vodič za ispit sa savetom za pripremu za ispit.


Kontaktirajte nas

Pozovite ispitni centar za polaganje na broj: +381 (0)11 4011 223 ili +381 (0)11 7856 123. Možete nas kontaktirati i putem maila: office@leinstitute.org, kako biste dobili više informacija o polaganju ispitu.

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika