Level 3 Certificate in Marketing

Level 3 Certificate in Marketing

London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) je više od jednog veka prestižni, međunarodno priznat ispitni odbor sa više od 5.000 registrovanih LCCI centara u preko 120 zemalja širom sveta, a LINK Examinations Institute s ponosom nosi titutlu LCCI Approved Examination Centre.

LCCI pruža mogućnost ljudima da poboljšaju komercijalno i stručno sekundarno obrazovanje, uporedo sa unapređenjem znanja stranih jezika. LCCI sertifikati kandidatima donose prednost prilikom prijema u institucije višeg obrazovanja i profesionalna udruženja, kali im pomažu i u dolasku do lakšeg zapošljavanja u kompanijama. Sertifikati su dostupni na različitim nivoima, a Level 3 Certificate in Marketing sertifikat namenjen je onima koji se bave marketingom i odnosom sa potrošačima.

 

Koje oblasti ćete savladati kada steknete ovaj sertifikat?

Level 3 Certificate in Marketing sertifikat namenjen je studentima marketinga i srodnih oblasti i onima koji su novi u marketingu ili žele da naprave prvi korak u ovoj profesiji.

Kada steknete ovaj sertifikat savladaćete marketing menadžment, načuti kako se vrši marketinško istraživanje i planiranje, razumećete bolje ponašanje potrošača i ovladati taktikama koje se koriste u marketing miksu.

 

Kako se polaže ispit i kako da se pripremite za njega?

Level 3 Certificate in Marketing ispit traje 2 sata, sastoji se od 20 pitanja i svako od njih nosi po 5 poena. Za polaganje ovog ispita potrebno je da kandidat uspešno uradi 50% pitanja na testu. Pitanja su otvorenog tipa, a kandidatima se ostavlja dovoljno prostora u okviru kog je potrebno da napišu svoje odgovore. Više o načinu polaganja Level 2 Certificate in Marketing ispita »

Materijale za pripremu ispita i probne testove možete pronaći ovde.

 

Kada se polaže ispit?

Termine za polaganje ispita za Level 3 Certificate in Marketing sertifikat na LINK Examinations Institute možete dobiti putem mejla office@leinstitute.org.

 

Copyright LINK Examinations Institute | Privatnost korisnika